[Aaus-list] запрошення на конференцію у Свиднику

Oksana Kis oksanakis55 at gmail.com
Fri Oct 5 05:58:52 EDT 2012


---------- Forwarded message ----------
From: етнологія сучасності <etnomod at yandex.ru>
Date: 2012/10/5
Subject: Fwd: konferencja w Svidniku (poprawione dokumenty)


-------- Пересылаемое сообщение--------
04.10.2012, 23:42, "Bohdan Halczak" <bohdan_halczak at wp.pl>:
Dobroho Dnia!

Przesyłam w dodatku list informacyjny o konferencji w Svidniku, w języku
ukraińskim, polskim, słowackim, angielskim. Proszę o rozesłanie drogą
mailową do znajomych, których temat konferencji może zainteresować.

Z povahoju.
Bohdan Halczak
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121005/53f41f6e/attachment-0002.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: list inf. English.docx
Type: application/msword
Size: 25711 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121005/53f41f6e/attachment.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: list inf. polski.docx
Type: application/msword
Size: 19671 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121005/53f41f6e/attachment-0001.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: list inf. slov.docx
Type: application/msword
Size: 20599 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121005/53f41f6e/attachment-0002.doc>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: list inf. ukr.docx
Type: application/msword
Size: 23819 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121005/53f41f6e/attachment-0003.doc>


More information about the AAUS-list mailing list