[Aaus-list] CIUS Press release - 20th anniversary of Institute of Historical Research in Lviv

- ciusfund ciusfund at ualberta.ca
Thu Jul 25 12:24:59 EDT 2013


*Canadian Institute of Ukrainian Studies*

*Канадський інститут українських студій***

* *

430 Pembina Hall, University of Alberta

www.cius.ca    Tel: (780) 492-2972

Edmonton, Alberta, Canada T6G T6G
2H8                           cius at ualberta.ca
   Fax: (780) 492-4967

News Release

Contact:      Mykola
Soroka                              FOR
IMMEDIATE RELEASE

Tel:         (780) 492-6847

E-mail:       msoroka at ualberta.ca

Conference marks twentieth anniversary

of Institute of Historical Research in Lviv25 July 2013—This year marks the twentieth anniversary of the establishment
of the Institute of Historical Research (IHR) at the Ivan Franko National
University of Lviv. The Institute was founded thanks to a generous donation
from Petro and Ivanna Stelmach of Mississauga, Canada, who established an
endowment fund at the Canadian Institute of Ukrainian Studies in 1989. With
the support of two prominent historians, Professor Yaroslav Dashkevych (d.
2010) and Dr. Frank Sysyn, the Institute has supported the initiation of
changes in the research and teaching of Ukrainian history in independent
Ukraine.In celebration of its twentieth anniversary, the IHR held a conference on
“Nineteenth- and Twentieth-Century Ukrainian History: New Approaches and
Interpretations.” Among the prominent historians who took part were
Stanislav Kulchytsky and Oleksii Haran (Kyiv), Teodor Turchenko
(Zaporizhia), Vladimir Fenice (Uzhhorod), and Volodymyr Baran (Lutsk).
Those from abroad included Olia Hnatiuk (Poland), Frank Sysyn (Canada), and
Leonid Heretz (United States). Presentations and discussions focused on the
following themes: church history, the First and Second World Wars,
Ukrainian history after the collapse of the Soviet Union and Ukraine’s
independence, and an examination of the Ukrainian national movement,
focusing on biographical studies of its various leaders.With reference to the last conference topic, a launch was held to mark the
publication of the first volume of the collected works of the prominent
social activist and scholar Mykhailo Zubrytsky (1856–1919). He also served
as a priest in the village of Mshanets in the Sambir region. The volume was
published by the Institute in collaboration with academic institutions in
Canada and Ukraine. In attendance were members of the Zubrytsky family,
people from Zubrytsky’s village and surrounding area, and distinguished
academics such as Professors Stepan Vovkanych, Mariana Dolynska, Frank
Sysyn, and Leonid Heretz. The latest issue of the journal *Ukra**ї**na
Moderna* under the title “How (Not) to Write History Books” was also
presented at the conference.In celebration of the Institute’s anniversary, a bibliography of its
publications was issued. This 200-page index contains several hundred
items, including 20 issues of *Ukra**ї**na Moderna* and 34 books,
comprising scholarly monographs, textbooks, and manuals on the history of
Ukraine, Poland, Russia, and France, as well as world history.The Institute owes its opportunity to embark on twenty years of outstanding
scholarly achievement to the efforts of the well-known Ukrainian Canadian
philanthropists Peter and Ivanna Stelmach. Long before the fall of
communism, they made a bequest specifying that a portion of their estate
was to be used for the creation of a historical institute at Lviv
University upon Ukraine’s attainment of independence. Thanks to the
Stelmach’s visionary spirit, the IHR is now a major centre of historical
scholarship in Ukraine.*Photos. *(1) Opening ceremony (l‒r): Yaroslav Hrytsak, Fedir Turchenko,
Volodymyr Fenych, Roman Shust, Stanislav Kulchytsky, and Vitalii Lozovy.2. At the launch of volume 1 of Mykhailo Zubrytsky’s works (l‒r): Vasyl
Sokil, Frank Sysyn, and Leonid Heretz.3. At the launch of the new issue of *Ukra**ї**na Moderna* in the “Ye”
bookstore (l‒r): Yaroslav Hrytsak, Fedir Turchenko, Stanislav Kulchytsky,
Olia Hnatiuk, and Leonid Zashkilniak.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення для преси

Особа для зв’язку:   Микола Сорока              ДЛЯ
НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Телефон:          (780) 492-6847

E-адреса:          msoroka at ualberta.caВідзначено двадцятиріччя

Інституту історичних досліджень у Львові25 липня 2013—Цього року минула двадцята річниця з дня створення Інституту
історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана
Франка. Інститут був створений завдяки щедрій пожертві родини Петра й
Іванни Стельмахів із Міссісаґи (Канада), які створили свій вічний фонд при
Канадському інституті українських студій у 1989 р., та за підтримки двох
відомих істориків — професорів Ярослава Дашкевича (†2010) і Франка Сисина, щоб
зініціювати зміни у дослідженні та викладанні української історії у
незалежній Україні.

На відзначення 20-річного ювілею інститут зорганізував конференцію «Історія
України XIX–XX ст.: нові підходи та інтерпретації». Конференція зібрала
найвідоміших дослідників української історії з України (Станіслав
Кульчицький та Олексій Гарань з Києва, Федір Турченко з Запоріжжя,
Володимир Фенич з Ужгорода, Володимир Баран з Луцька) та закордону (Оля
Гнатюк з Польщі, Франк Сисин з Канади та Леонід Герець зі США). Виступи і
дискусії були зосереджені навколо таких тем: церковна історія, історія Першої
і Другої світової війни, українська історія після розпаду СРСР і
проголошення незалежности України та український національний рух у
біографіях його діячів.

З темою останньої секції перегукувалася презентація нової книги,
виданої інститутом
у співпраці з іншими науковими інституціями України й Канади — першого тому
творів Михайла Зубрицького, відомого громадського діяча, науковця та пароха
с. Мшанець на Самбірщини. Презентація відбулася за участи родини
Зубрицького та вихідців із села й околиць, серед яких є багато відомих
науковців: професори Степан Вовканич, Мар’яна Долинська, Франк Сисин та Леонід
Герець. У рамках конференції був представлений черговий випуск журналу
«Україна модерна» під заголовком «Як (не) писати підручники з історії».

До ювілею інституту виданий бібліографічний покажчик його видань.
200-сторінковий покажчик нараховує декілька сотень позицій, включно з 20
числами «України модерної» та 34 книжками, серед яких є як наукові
монографії, так і підручники й посібники з історії України, Польщі, Росії,
Франції та світової історії.

Всі ці досягнення інституту стали можливі завдяки простому рішенню: ще
задовго до падіння комунізму знані українсько-канадські меценати Петро й
Іванна Стельмахи заповіли частину своїх коштів на створення у Львівському
університеті історичного інституту, як тільки Україна стане незалежною.
Підводячи підсумки двадцятирічного ювілею інституту, не можна не
дивуватися, яким далекоглядним було це рішення і наскільки воно вплинуло на
стан історичної науки в Україні.

*Фото:* 1. Відкриття конференції (л–п): Ярослав Грицак, Федір Турченко,
Володимир Фенич, Роман Шуст, Станіслав Кульчицький, Віталій Лозовий.

2. Презентація першого тому творів Михайла Зубрицького (л–п): Василь Сокіл,
Франк Сисин, Леонід Герець.

3. Презентація нового номеру журналу «Україна модерна» в книгарні «Є»
(л–п): Ярослав Грицак, Федір Турченко, Станіслав Кульчицький, Оля Гнатюк,
Леонід Зашкільняк.

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of
Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support research and
scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like
more information on the Institute, please visit our website at www.cius.ca,
facebook page at
www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact
Dr. Bohdan Klid at (780) 492-2972; cius at ualberta.ca.Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок
українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати і
підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської
тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш
веб-сайт www.cius.ca, фейсбук
www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius at ualberta.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 01-Institute of History ENG.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 54668 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0002.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 02-Institute of History UKR.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 64606 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0003.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 03.jpg
Type: image/jpeg
Size: 984949 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 04.jpg
Type: image/jpeg
Size: 944140 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 05.jpg
Type: image/jpeg
Size: 885990 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20130725/5fad81c2/attachment-0005.jpg>


More information about the Aaus-list mailing list